Zdjęcia z wylewania fundamentów budynku A -13.01.2021